Contact

Contact details:

KRS: 0000187972

  • Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu
  • VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 897-001-09-77

REGON: 930041418

Bank:

  • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
  • ul. Piekna 20
  • 00-549 Warszawa
  • Account number 29 1750 1064 0000 0000 1028 5615
  • The share capital of 51200,00 PLN fully paid

Board of Directors:

Head Office Wroclaw

  • pl. Wroblewskiego 3A 50-420 Wroclaw;
  • tel/fax: +71 341 73 61;  biuro@piecbudrem.pl;
  • Wojciech Puch - tel: 693 60 61 01, Dariusz Smyk - tel: 693 11 01 07

Office Opole

  • ul. Cementowa 1 47-316 Chorula k. Opola;
  • tel/fax: +77 446 80 24l; biuro_opole@piecbudrem.pl;
  • Marek Bednarczyk - tel: 601 09 35 39, Przemysław Latka - tel: 605 03 07 55 
PIEC-BUD-REM © 2007-2013. All rights reserved | Design by: Website-Design-Studio