Kontakt

Piec-Bud-Rem Wrocław Sp. z o.o.

KRS: 0000187972

  • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
  • VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 897-001-09-77

REGON: 930041418

Bank:

  • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
  • ul. Piękna 20
  • 00-549 Warszawa
  • Nr rachunku: 29 1750 1064 0000 0000 1028 5615
  • Kapitał zakładowy 51200,00 złotych wpłacony w całości

Zarząd:

Siedziba Wrocław

Biuro Opole

PIEC-BUD-REM © 2007-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Website-Design-Studio